De Groep Limburg is opgericht begin 1996 met als doelstelling verschillende elementen van de beeldende kunst te combineren en uit te beelden.

Het basisconcept van SUBTOPIA LIMBURG is het multimediale idee om Muziek, Fotografie,
Schilderkunst, Film, Taal en Object kunst bijelkaar te brengen.

Het bewust inbrengen van HYPES ( trends ) gebeuren uitsluitend los van commercieele en massamediale deugdelijkheid.
SUBTOPIA LIMBURG weert deze trends en gebruikt deze uitsluitend als deze analytischen kunstzinnig verantwoord zijn.
Dit wil zeggen , deze worden uitsluitend gebruikt indien deze passen en hun inbreng van het project bevorderen.

http://www.subtopia-limburg.com